Σελίδες

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

"Σηκώνει τα χέρια η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για αξιόγραφα"

Δημοσιεύτηκε στο capital.gr στις 30.8.2012
Εκατοντάδες καταγγελίες έχει λάβει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από κατόχους αξιογράφων για παραπλάνηση από μέρους των τραπεζών στη διάθεση των αξιογράφων.

Όπως αναφέρει το stockwatch, σε σημερινή της ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επισημαίνει πως αν και η νομοθεσία της επιτρέπει να επιβάλει κυρώσεις στις τράπεζες σε περίπτωση που ευσταθούν οι καταγγελίες, δεν έχει την εξουσία από το νόμο να ζητήσει επιστροφή των χρημάτων των επενδυτών.

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει λάβει εκατοντάδες επιστολές από κατόχους αξιογράφων κεφαλαίου τραπεζών στις οποίες διατυπώνονται καταγγελίες για χρησιμοποίηση αθέμιτων πρακτικών ή/και παραπλάνησης από μέρους των τραπεζών με στόχο την προώθηση της πώληση τους σε πρόσωπα που δεν κατείχαν τις γνώσεις για να αξιολογήσουν επαρκώς τους συνεπαγόμενους κινδύνους», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρθηκε παλαιότερα εκατοντάδες καταθέτες επένδυσαν εκατοντάδες εκατομμύρια σε αξιόγραφα που έχουν πάψει να λαμβάνουν τόκο, και που κινδυνεύουν να μετατραπούν σε μετοχές ή να «κουρευτούν» στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των τραπεζών.

Οι κατόχοι αξιογράφων δημιούργησαν σύνδεσμο πιέζοντας τις εποπτικές αρχές να αποτρέψουν το κούρεμα των αξιογράφων.

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέσα στα πλαίσια των εποπτικών της αρμοδιοτήτων και εξουσιών βάσει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 («o Νόμος»), θα μελετήσει με προσοχή και θα αξιοποιήσει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιέχονται στις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί για τους σκοπούς της υπό εξέλιξης εποπτικής εξέτασης και επιθεώρησης των διαδικασιών και πρακτικών των τραπεζών κατά τη διάθεση και προώθηση της πώλησης αξιογράφων κεφαλαίου ούτως ώστε να εξακριβωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης τους με τις διατάξεις του Νόμου καθώς και των Οδηγιών που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εκδώσει δυνάμει του εν λόγω Νόμου», συνεχίζει.

«Σημειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 141 του Νόμου, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σε τράπεζα για την οποία διαπιστώνει ότι έχει παραβεί το Νόμο ή/και Οδηγίες της που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Νόμου. Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Νόμος δεν παρέχει εξουσία στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να διατάξει ή/και απαιτήσει από τις τράπεζες την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί για την αγορά των αξιογράφων».

http://www.capital.gr/news.asp?id=1600415