Σελίδες

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

Το πρόβλημα δεν είναι η ακύρωση των τόκων· είναι η απώλεια του κεφαλαίου!

Ακούμε συχνά εξαπατημένους αποταμιευτές που πείστηκαν από την Τράπεζα Κύπρου να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στα ΜΑΕΚ, να τους απασχολεί η ακύρωση των τόκων του εξαμήνου. Πολύ συχνά, υπάλληλοι της Τράπεζας, με σκοπό να τους "καθησυχάσουν", τους λένε ότι τάχα η Τράπεζα σκέφτεται να καταβάλει τους τόκους και το πρόγραμμα των ΜΑΕΚ θα συνεχιστεί κανονικά. Για το λόγο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. Τα ΜΑΕΚ είναι ομόλογα αορίστου διάρκειας. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένη να σας επιστρέψει το κεφάλαιό σας. Ούτε στην πενταετία, ούτε ποτέ.

2. Η "επιστροφή των χρημάτων στην πενταετία" δεν ισχύει. Η Τράπεζα έχει διακριτική ευχέρεια και μόνο να σας επιστρέψει το κεφάλαιο. Αν θέλει το επιστρέφει, αν δεν θέλει το κρατάει. Συνεπώς, έχετε χαρίσει τα χρήματά σας στην Τράπεζα Κύπρου.

3. Με τη μονομερή τροποποίηση των όρων του ΜΑΕΚ τον Μάιο του 2012, η Τράπεζα Κύπρου έχει δικαίωμα να ακυρώνει τόκους και να μετατρέπει υποχρεωτικά τα ΜΑΕΚ σε μετοχές όποτε θέλει και χωρίς να συντρέχει καμία απολύτως προϋπόθεση (πχ βιωσιμότητας της Τράπεζας).

4. Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο μιλάνε για υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές κατ' απαίτηση της τρόικα, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου.

5. Αυτή τη στιγμή τα ΜΑΕΚ έχουν μηδενική εμπορευσιμότητα, άρα μηδενική πραγματική αξία.

6. Φοβόμαστε ότι οι ελπίδες που συντηρούνται στους κατόχους των ΜΑΕΚ έχουν να κάνουν με επικοινωνιακούς λόγους της Τράπεζας και με το παιχνίδι πολιτικής επιρροής ενόψει των κυπριακών εκλογών.

7. Άμεσα πρέπει όλοι να προετοιμαζόμαστε για την διεκδίκηση των χρημάτων μας μέσω της δικαστικής οδού.

Θα επανέλθουμε σε περίπτωση νεότερων εξελίξεων ή αν τα δεδομένα μεταβληθούν.