Σελίδες

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Το "τραπεζικό μνημόνιο" αδιαφορεί για την παραπλάνηση των κατόχων ΜΑΕΚ

"Το έγγραφο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο ελπίδας στους μετόχους και ομολογιούχους των τραπεζών: Ξεκαθαρίζει ότι θα υποστούν ζημιές για να μειωθεί το βάρος για τους φορολογούμενους. Το κεφάλαιο των τραπεζών που είναι σήμερα σε αξιόγραφα ή άλλου τύπου αξίες, θα μετατραπεί σε μετοχές"


Κύπρος: Χιονοστιβάδα αλλαγών στον τραπεζικό κλάδο

Δεκάδες νέοι νόμοι και εποπτικές ρυθμίσεις θα πρέπει να θεσπιστούν τους επόμενους μήνες στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το StockWatch, που δημοσιεύει το "τραπεζικό μνημόνιο", η τρόικα αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα στις τράπεζες είναι κυρίως εξωγενές και οφείλεται στην έκθεση των τραπεζών στην Ελλάδα.

Δεν παραλείπει όμως να σημειώσει από την αρχή ότι «πολλά από τα προβλήματα του κλάδου είναι ενδογενή και σχετίζονται με την υπερβολική έκθεση στην αγορά ακινήτων». Επίσης, αναφέρει το απόρρητο έγγραφο, «η διαχείριση των προβλημάτων περιπλέκεται γιατί οι τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει κενά του εποπτικού πλαισίου για να καθυστερήσουν την αναγνώριση επισφαλειών, που έχει οδηγήσει σε σημαντική υποτίμηση των επισφαλών δανείων».

Οι αλλαγές που ζητά η τρόικα να γίνουν στο σύστημα είναι πολλές, και αναμένεται να επιβαρύνουν εν μέρει την εποπτική αρχή αλλά και τις νομικές υπηρεσίες του κράτους, που θα πρέπει σε μικρό χρονικό διάστημα να τροχιοδρομήσουν και να εφαρμόσουν τις αλλαγές.

Μία από τις αλλαγές αφορά τη ρευστότητα των τραπεζών: Κάθε τρίμηνο οι τράπεζες θα πρέπει να εκδίδουν έκθεση για τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες και να ενημερώνουν την ΚΤ και την τρόικα.

Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι τα treasuries των τραπεζών επενδύουν πιο προσεκτικά τα ρευστά διαθέσιμα των τραπεζών. Η συγκέντρωση των επενδύσεων (π.χ. σε ομόλογα μιας χώρας) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25% των εποπτικών κεφαλαίων, ενώ το 50% θα πρέπει να είναι σε υψηλού διαβάθμισης επενδύσεις (π.χ. AAA) με τουλάχιστον τρίμηνη χρονική διάρκεια. 
 Η ΚΤ θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι ξένες καταθέσεις σε ευρώ θα έχουν τους ίδιους περιορισμούς δανεισμού (30%) με τις ξένες καταθέσεις σε συνάλλαγμα.

Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν πλέον «core tier 1» 10% και τους δίνεται, στο έγγραφο, προθεσμία κάποιων μηνών να αντλήσουν κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, προτού ζητήσουν κρατική στήριξη.

Το έγγραφο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο ελπίδας στους μετόχους και ομολογιούχους των τραπεζών: Ξεκαθαρίζει ότι θα υποστούν ζημιές για να μειωθεί το βάρος για τους φορολογούμενους. Το κεφάλαιο των τραπεζών που είναι σήμερα σε αξιόγραφα ή άλλου τύπου αξίες, θα μετατραπεί σε μετοχές.

Μία από τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες του εγγράφου είναι ότι οι τράπεζες που ανακεφαλαιοποιήθηκαν από το κράτος δεν θα δικαιούνται εκ νέου κεφαλαιοποίηση.

Λεπτομέρειες δίνονται και για την εταιρεία που θα συστήσει το κράτος για διαχείριση του ενεργητικού των τραπεζών, κυρίως λόγω των ελληνικών δανείων. Η πολιτεία θα πρέπει να ετοιμάσει τους επόμενους λίγους μήνες νομοθεσία που να διέπει τη λειτουργία αυτής της εταιρείας, και να διασφαλίζει την αυτονομία της. 
Πηγή: http://www.euro2day.gr/news/world/125/articles/727138/ArticleNewsWorld.aspx
Δημοσιεύθηκε: 21/09/12