Σελίδες

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Καταδίκη της τράπεζας στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν 30 πελάτες μας πρώην κάτοχοι ΜΑΕΚ εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου.
Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι η τράπεζα μέσω των οργάνων της προκάλεσε με δόλο ζημία στους ενάγοντες αποσιωπώντας τους κινδύνους των ΜΑΕΚ, καθώς επεδίωκε την εξισορρόπηση της κλονισμένης κεφαλαιακής της επάρκειας μέσω της άντλησης κεφαλαίων από τη διάθεση των εν λόγω αξιογράφων.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με δύο αποφάσεις του δέχτηκε τις αγωγές των πελατών μας και υποχρεώνει την τράπεζα να καταβάλει τα αιτηθέντα ποσά, ήτοι το σύνολο του κεφαλαίου που τοποθέτησαν αυτοί παραπλανημένοι στα σύνθετα αυτά προϊόντα ΜΑΕΚ και ηθική βλάβη σε έκαστο εξ αυτών. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η απόφαση κηρύχθηκε προσωρινώς εκτελεστή, καθώς κρίθηκε ότι η καθυστέρησή της μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες πελάτες μας.