Σελίδες

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε για μία πολύ σημαντική εξέλιξη στην πορεία της υπόθεσής μας, καθώς η Τράπεζα Κύπρου πλήρωσε τους πρώτους πελάτες του γραφείου του κ. Μ. Μαρκουλάκου που δικαιώθηκαν με τις δυο πρόσφατες αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών το μέρος εκείνο από το κεφάλαιο τους (περίπου 20%-30%) που είχε κριθεί ως προσωρινά εκτελεστό. Υπενθυμίζουμε βέβαια ότι οι αποφάσεις καταδικάζουν την Τράπεζα να καταβάλει το σύνολο του κεφαλαίου που τοποθέτησαν οι πελάτες του ως άνω γραφείου στα ΜΑΕΚ καθώς και ηθική βλάβη. Σημαντικό επίσης είναι ότι δεν αφαιρούνται οι τόκοι που είχαν εισπράξει από το κεφάλαιο που τοποθέτησαν στα ΜΑΕΚ.  Τα χρήματα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των 28 ως άνω πελατών. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν έναν οδηγό και σύμμαχο να συνεχίσουμε τον αγώνα για την πλήρη δικαίωση όλων των πρώην κατόχων αξιογράφων της τράπεζας Κύπρου και αναμένουμε και την απόφαση της υπόθεσης των 30 περίπου ατόμων που εκδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2015.
Υπενθυμίζουμε τέλος ότι το γραφείο του κ. Μαρκουλάκου ολοκληρώνει μέσα στο Φεβρουάριο του 2016 την ανάληψη των τυχόν νέων ενδιαφερόμενων πρώην κατόχων λόγω της παραγραφής των αστικών δικαιωμάτων μας.