Σελίδες

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΕΚ


Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 700η /10.12.2014 συνεδρίαση του, αποφάσισε:

· (…).

· Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ», διότι κατά την προώθηση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) παρείχε επενδυτικές συμβουλές, χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας επενδυτών και χωρίς να έχει συνάψει τις προβλεπόμενες προς τούτο συμβάσεις, κατά παράβαση του ν. 3606/2007 και της υπ αριθ. 1/452/2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.