Σελίδες

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Αγαπητοί,
Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι ο Σύλλογός μας συνεχίζει τη δυναμική διεκδίκηση των χρημάτων μας μέσω της δικαστικής οδού που αποτελεί μονόδρομο, για όποιον επιθυμεί να αποκαταστήσει την οικονομική του ζημία.
Όπως ήδη γνωρίζετε Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ(ΕΛΛΑΔΑ) δημιουργήθηκε το 2012, όταν η Τράπεζα Κύπρου (αφού ανακοίνωσε την πραγματική οικονομική κατάσταση της, ότι δηλαδή η κεφαλαιακή της επάρκεια ήταν κάτω από τα νόμιμα όρια) έλαβε την απόφαση αναγκαστικής ακύρωσης τόκων στους κατόχους των προϊόντων ΜΑΚ και ΜΑΕΚ. Ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας είχαν ήδη προ της ακύρωσης των τόκων προσφύγει στο Συνήγορο του Καταναλωτή (οι πρώτες καταγγελίες στην Ελλάδα) όταν διαπίστωσαν ότι το προϊόν που είχαν στα χέρια τους ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΛΗΞΗ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ και περιείχε όρους ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ από την Τράπεζα Κύπρου ή την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
Στόχος μας ήταν και παραμένει η ενημέρωση και στήριξη των εξαπατηθέντων  κατόχων στην διεκδίκηση των απολεσθέντων κεφαλαίων τους με συνέπεια και επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεών μας. Παρακολουθώντας κανείς τις αναρτήσεις μας μπορεί να διαπιστώσει την συνέπεια και ακρίβεια των λόγων μας σε σχέση με τα ζητήματα που κατά καιρούς ανέκυπταν σε μια ομολογουμένως δύσκολη και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα υπόθεση.
Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για τη βεβαιότητα μετατροπής των ΜΑΕΚ σε μετοχές και της αμετάκλητης ακύρωσης των τόκων, όταν δίνονταν υποσχέσεις περί του αντιθέτου. Ασχοληθήκαμε με την υπόθεση στον Συνήγορο του Καταναλωτή, από τον οποίο προέκυψε το γνωστό σε όλους μας πόρισμα του Φεβρουαρίου 2013, μοναδικό στην Ελλάδα αποδεικτικό στοιχείο. Αναλύσαμε τη θέση μας σε σχέση με την μη χρησιμότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί τρεις απορριπτικές αποφάσεις. Εξηγήσαμε τη θέση μας σε σχέση με τη διαδοχή από την Τράπεζα Πειραιώς, θέση που επίσης επιβεβαιώθηκε από τις παραπάνω σχετικές δικαστικές αποφάσεις και από απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας. Περαιτέρω, καταβάλλαμε προσπάθειες γνωστοποίησης της υπόθεσής μας και ενημέρωσης ενδιαφερομένων μέσω πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. Πάνω από όλα όμως θέσαμε από την αρχή το ζήτημα στη βάση εκείνη που είναι ικανή και πρόσφορη να μας αποκαταστήσει την οικονομική μας βλάβη χωρίς παλινωδίες και κινήσεις εντυπωσιασμού άνευ ουσίας.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε η συνεργασία με το γραφείο του κ. Μ. Μαρκουλάκου που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των πρώην κατόχων ΜΑΕΚ /ΜΑΚ/ΜΧ εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου, που ήδη σήμερα έχουν μετατραπεί σε συνήθεις μετοχές, για την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υποστήκαμε από την παραπλανητική και παράνομη προώθηση των αξιογράφων αυτών μέσω των υποκαταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα, κατά παράβαση των προστατευτικών διατάξεων της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας.
Η υπόθεση μας κινείται επί τη βάσει δύο αξόνων:
1) Οι όροι περί υποχρεωτικής ακύρωσης τόκων ήταν ήδη ενεργοποιημένοι πριν και κατά τη στιγμή της έκδοσης των ΜΑΕΚ, ενώ δύο μήνες μετά την έκδοσή τους ενεργοποιήθηκαν και οι όροι περί υποχρεωτικής μετατροπής τους σε μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες-καταναλωτές-επενδυτές εξαπατήθηκαν ως προς την οικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα της τράπεζας Κύπρου την οποία εμπιστεύθηκαν για την τοποθέτηση των χρημάτων τους. Το ζήτημα αυτό αποδεικνύεται με τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης που έχει ήδη διενεργηθεί για λογαριασμό της δικηγορικής εταιρίας από μία εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως ελεγκτικών εταιριών, η οποία διαπιστώνει ότι τα ΜΑΕΚ εκδόθηκαν όχι «προνοητικά» προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας Κύπρου αλλά προς κάλυψη αυτής.
2) Η πώληση του περίπλοκου επενδυτικού αυτού προϊόντος έγινε με ελλιπείς και παραπλανητικές συμβουλές από μη πιστοποιημένους υπαλλήλους κατά παράβαση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Ήδη έχει εκδοθεί σχετική σύσταση σε βάρος της Τράπεζας Κύπρου από τον Έλληνα Συνήγορο του Καταναλωτή που δικαίωσε τους προσφεύγοντες, ενώ η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου σε σχετικό πόρισμά της έχει διαπιστώσει πλημμέλειες κατά την προώθηση των ΜΑΕΚ από την Τράπεζα Κύπρου.
Τα πρώτα δικαστήριά μας έχουν προσδιοριστεί το πρώτο τρίμηνο του 2015 και στρέφονται εναντίον της τράπεζας Κύπρου που παραμένει ενεργής και δεν έχει διαχωριστεί σε καλή και κακή. Τα χρήματα μας είναι πλέον μετοχές μηδενικής αξίας. Μπορούμε ΟΜΩΣ να τα διεκδικήσουμε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ μέσω των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ επί τη βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων. Όποιος επιθυμεί να δώσει αυτόν τον δικαστικό αγώνα μπορεί και ΕΛΠΙΖΕΙ στην επιστροφή των κεφαλαίων του, τα οποία διαφορετικά θα είναι οριστικά χαμένα.
 
Σημείωση: Προσοχή η ενημέρωση που λαμβάνετε να γίνεται από καταρτισμένα πρόσωπα επί των ειδικών χρηματοοικονομικών θεμάτων της υπόθεσής μας και όχι από άτομα που στερούνται νομική κατάρτισης ή από τους υπαλλήλους της «πρώην Τράπεζας Κύπρου Ελλάδας». Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι αυτοί μεσολάβησαν για να σας πωλήσουν τα επίμαχα προϊόντα.