Σελίδες

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΕΚ


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση κατόχων ΜΑΕΚ στην οποία παρευρέθησαν κυρίως νέοι κάτοχοι αλλά και πελάτες του γραφείου μας.

Στη συνάντηση μας αναπτύχθηκαν με λεπτομέρεια από τον κ. Μαρκουλάκο Μιχάλη όλες οι πτυχές του θέματος μας, απαντήθηκαν όλες οι σχετικές ερωτήσεις και εκτέθηκε η έως τώρα διαδικασία μέχρι την κατάθεση της πρώτης αγωγής αλλά και η εφεξής πορεία μας.

 Για όσους δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθούν σας παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία:

-Το γραφείο μας έχει αναλάβει την εκπροσώπηση άνω των 250 ατόμων

-Πρόσφατα έγινε η κατάθεση της πρώτης αγωγής, η οποία εκδικάζεται μετά από ενάμισι χρόνο περίπου, μετά από αίτηση προτίμησης που κατέθεσε το γραφείο μας και έγινε δεκτή, καθώς ο προβλεπόμενος χρόνος εκδίκασης ήταν στο τέλος του 2017.

-Η αγωγή, η οποία αριθμεί 280 σελίδες, αποτελεί μία ολοκληρωμένη, αναλυτική και υψηλού επιπέδου στοιχειοθέτηση της υπόθεσής μας  και κινείται σε δύο άξονες :

Πρώτον στο αντικειμενικό και θεμελιώδες γεγονός ότι η Τράπεζα Κύπρου κατά το χρόνο έκδοσης των ΜΑΕΚ (2011) είχε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω του 8%, το οποίο σημαίνει ότι  ήδη ήταν ενεργοποιημένοι οι όροι περί μη καταβολής τόκων, ενώ στο άμεσο μέλλον ήταν βέβαιο ότι τα ΜΑΕΚ θα μετατρέπονταν σε μετοχές και επομένως η Τράπεζα Κύπρου παραπλάνησε το κοινό σε σχέση με την αληθή οικονομική κατάστασή της και χρησιμοποίησε τα ΜΑΕΚ ως «μαξιλάρι» απορρόφησης των ήδη συντελεσθέντων ζημιών  και δεύτερον στο υποκειμενικό στάδιο της προώθησης-πώλησης των ΜΑΕΚ στους πελάτες της τράπεζας.

-Τα αποδεικτικά μας στοιχεία για το πρώτο αυτό σημείο που αφορά την έκδοση των ΜΑΕΚ είναι η Πραγματογνωμοσύνη που έκανε για λογαριασμό μας διεθνής ελεγκτικός οίκος σε συνδυασμό με την απόρρητη έκθεση Alvarez&Marchal, εσωτερική επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου καθώς και σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται ότι παραπλανήθηκε ακόμα και ο πιο επιθετικός επενδυτής, καθώς η τράπεζα απέκρυψε την αληθή οικονομική της θέση και κανείς επομένως δεν θα μπορούσε να γνωρίζει, κατά το χρόνο έκδοσης, ότι η τράπεζα δεν θα ήταν σε θέση να επιστρέψει τα επενδυθέντα κεφάλαια σε ΜΑΕΚ. Πρέπει μάλιστα να τονιστεί ότι είμαστε οι μοναδικοί που δίνουμε αντικειμενική διάσταση στην ευθύνη της τράπεζας Κύπρου, ώστε να καλυφθεί κάθε περίπτωση πώλησης των ΜΑΕΚ στον οποιονδήποτε.

-Τα αποδεικτικά μας στοιχεία για το δεύτερο και πιο δύσκολο αποδεικτικά κομμάτι της πώλησης των ΜΑΕΚ είναι το πόρισμα από το Συνήγορο του Καταναλωτή σε συνδυασμό με εσωτερικά έγγραφα της αντιδίκου τράπεζας.

-Οι επόμενες αγωγές θα κατατεθούν μέσα στο προσεχές διάστημα. Σε κάθε αγωγή γίνεται λεπτομερής κατηγοριοποίηση των πελατών, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν μόνο ομοειδείς περιπτώσεις. Σε κάθε αγωγή μάλιστα, υπάρχει για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, μια ειδικότερη αγωγή περίπου 10-12 σελίδων που αναλύεται διεξοδικά η ατομική του περίπτωση.

-Στις πρώτες αγωγές έχουν ενταχθεί άτομα με «καθαρό» επενδυτικό προφίλ και θα ακολουθήσουν οι περιπτώσεις των υπολοίπων με παρόμοιο τρόπο. Διευκρινίζουμε και πάλι ότι αν κάποιος είχε στο χαρτοφυλάκιο του κάποιες μετοχές ή είχε αναπτύξει πιο επιθετική επενδυτική δραστηριότητα μπορούμε και πάλι, λόγω του αντικειμενικού γεγονότος που περιγράψαμε παραπάνω (πρώτο σημείο αγωγής) να διεκδικήσει το σύνολο των απολεσθέντων κεφαλαίων του.

-Όταν ο δικηγόρος του γραφείου μας αναλαμβάνει την σύνταξη του ατομικού ιστορικού της υπόθεσης σας, επικοινωνεί αυτός με εσάς και λαμβάνει με λεπτομέρεια ο,τι απαιτείται για την ολοκληρωμένη σύνταξη του.

-Το γραφείο μας έχει επίσης αναλάβει, μετά από σχετική διαπραγμάτευση, να παραλαμβάνει για λογαριασμό σας από την αντίδικο τράπεζα κάθε σχετικό έγγραφο της υπόθεσής σας

-Η παραπάνω διαδικασία αποδείχτηκε ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς για τους πρώτους πελάτες μας παραλάβαμε πλήρη φάκελο από την Τράπεζα στις 30-10-2013. Για τους επόμενους υπολογίζουμε ότι θα έχουμε απάντηση εντός 60 ημερών. Αυτονόητο είναι ότι για την προστασία σας δεν μπορεί να κατατεθεί αγωγή, αν δεν έχουμε πρώτα βεβαιωθεί για το σύνολο των εγγράφων που έχετε υπογράψει.

 

Τέλος, διευκρινίζουμε ένα σημείο  της υπόθεσης με το οποίο έχει δημιουργηθεί σύγχυση:

-Η τράπεζα Πειραιώς αγόρασε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία των καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα, που ήταν εγκατεστημένη στη χώρα μας ως υποκατάστημα, Την συμφωνία αυτή μελετήσαμε διεξοδικά και προκύπτει αναντίρρητα οτι, όσο κι αν όλοι ελπίζαμε στο αντίθετο, η τράπεζα Πειραιώς δεν αγόρασε την υποχρέωση που γεννήθηκε από την πλημμελή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από τα εν Ελλάδι καταστήματα της τράπεζας Κύπρου. Η συμφωνία ήταν τέτοια που αφενός εξασφάλιζε την μη ανάληψη τέτοιων υποχρεώσεων και αφετέρου τα ΜΑΕΚ έχουν ήδη γίνει μετοχές της τράπεζας Κύπρου. Αυτό που πολλοί παρερμηνεύουν ως εξαγορά και υποστηρίζουν το αντίθετο στηρίζεται στα έγγραφα που απέστειλε η τράπεζα Πειραιώς ως θεματοφύλακας στα οποία αναγράφονται τα ΜΑΕΚ (ΚΥΠΡΟ3 ή ΚΥΠΡΟ4). Πράγματι, η τράπεζα Πειραιώς ανέλαβε τις υπηρεσίες θεματοφυλακής της Τράπεζας Κύπρου, δηλαδή να «φυλάει» τα όποια επενδυτικά προϊόντα έχει καθένας στο χαρτοφυλάκιό του (μετοχές, ομόλογα κλπ) και τίποτα περισσότερο. Για το λόγο αυτό το παραπάνω έγγραφο δεν το έλαβαν όσοι είχαν άλλη τράπεζα ως θεματοφύλακα και όχι την Κύπρου. Χαρακτηριστικά στη συνάντηση μας αναφέρθησαν περιπτώσεις ανθρώπων με θεματοφύλακα την EUROBANK και την ALPHA  που δεν έλαβαν το έγγραφο αυτό.

 

Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία είναι στη διάθεση των πελατών μας, οι οποίοι μπορούν με ραντεβού να τα αναγνώσουν στο γραφείο μας.

 

Οι δικηγόροι μας Ευαγγελία Καούρη και Δήμητρα Βίτσου παραμένουν στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.