Σελίδες

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΕΚ


Τι είναι τα ΜΑΕΚ;

Τα ΜΑΕΚ είναι υβριδικές μετατρέψιμες ομολογίες μειωμένης διασφάλισης και αόριστης διάρκειας που εξέδωσε το Μάιο του 2011 η Τράπεζα Κύπρου. Τα ΜΑΕΚ δίνουν το δικαίωμα στην Τράπεζα Κύπρου να ακυρώνει αναγκαστικά την καταβολή του τόκου και να μετατρέπει μονομερώς το κεφάλαιο σε μετοχές.

 

Τι αξία έχουν σήμερα τα ΜΑΕΚ που έχω;

Τα ΜΑΕΚ ως κινητές αξίες ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α.Α. και στο Χ.Α.Κ. αλλά πλέον η διαπραγμάτευση τους μετά την υπογραφή του κυπριακού μνημονίου έχει ανασταλεί. Επομένως δεν είναι δυνατό πλέον να τα πωλήσει κανείς. Συνεπώς σήμερα η αξία τους είναι μηδενική.

 

Τι θα γίνουν τα ΜΑΕΚ;

Μετά την υπογραφή του κυπριακού μνημονίου η Τράπεζα Κύπρου τέθηκε σε διαδικασία εξυγίανσης, δηλαδή ανακεφαλαιοποίησης. Στη διαδικασία αυτή θα συμμετάσχουν οι καταθέτες, οι κάτοχοι ομολογιών και οι μέτοχοι της τράπεζας Κύπρου. Δηλαδή οπωσδήποτε και τα ΜΑΕΚ, τα οποία αποτελούσαν άλλωστε υβριδικές ομολογίες που προορίζονταν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και κατατάσσονται σε σειρά πριν από τους μετόχους.

Σύμφωνα με το Νόμο περί Εξυγίανσης τα ΜΑΕΚ θα μετατραπούν μονομερώς και αναγκαστικά σε μετοχές τρίτης τάξης χωρίς δικαίωμα μερίσματος και ψήφου. Κανείς μάλιστα δεν γνωρίζει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, αν θα εισαχθούν και στη δευτερογενή αγορά προς διαπραγμάτευση. Η απώλεια του κεφαλαίου στην περίπτωση μετατροπής θα είναι πάνω από 90%.

 

Μπορώ να κάνω ασφαλιστικά μέτρα και να σταματήσω τη διαδικασία μετατροπής των ΜΑΕΚ σε μετοχές;

Δεν έχει καμία πρακτική αξία να κινηθεί κανείς με ασφαλιστικά μέτρα με αυτό το αίτημα. Στην ουσία, ακόμα κι αν γίνει δεκτό το αίτημα του, θα έχει στην κατοχή του μία υβριδική άληκτη ομολογία που δεν θα πληρώνει τόκους και δεν θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο ή ακόμα κι αν διαπραγματεύεται δεν θα υπάρχει κανένας υποψήφιος αγοραστής.

 

 

Υπάρχει δικαστικό προηγούμενο στην Ελλάδα;

Η έκδοση και προώθηση των ΜΑΕΚ που εντάσσονται στην κατηγορία των Convertible Contigent έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2011 από την Τράπεζα Κύπρου. Επομένως κανένα επενδυτικό προϊόν με αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δεν έχει κριθεί από τα Ελληνικά δικαστήρια.

Η ανάδειξη της υβριδικής φύσης των ΜΑΕΚ και των εγγενών χαρακτηριστικών τους απαιτούν τεχνογνωσία, εξειδίκευση και επισταμένη νομική μελέτη.

 

Είναι η υπόθεση των ΜΑΕΚ παρόμοια με αυτή της LEHMAN BROTHERS;

Η υπόθεση της προώθησης των προϊόντων της LEHMAN BROTHERS από τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα έχει κάποιες ομοιότητες με αυτές των ΜΑΕΚ  ως προς την ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση κατά την προώθηση από το δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου. Η υπόθεση των ΜΑΕΚ όμως έχει ένα βασικό πρόσθετο ζήτημα που αφορά στην οικονομική κατάσταση της Τράπεζας Κύπρου κατά αλλά και μετά την έκδοση των ΜΑΕΚ η οποία ήταν άμεσα συνυφασμένη με την ενεργοποίηση των δυσμενών όρων των ΜΑΕΚ περί μη πληρωμής των τόκων και μετατροπής των ΜΑΕΚ.

 

Είναι η υπόθεση των ΜΑΕΚ όμοια με αυτήν των ομολογιούχων του ελληνικού δημοσίου;

Η υπόθεση των ΜΑΕΚ είναι ιδιωτική διαφορά (μεταξύ πελάτη-τράπεζας) και εκδικάζεται από τα πολιτικά δικαστήρια της χώρας σε αντίθεση με την υπόθεση των ομολογιούχων που έχει δημόσιο χαρακτήρα και στρέφεται εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Στην υπόθεση των ΜΑΕΚ δεν υπάρχει η έννοια του «δημοσίου συμφέροντος» για την «νομιμοποίηση» των ενεργειών της τράπεζας.

 

Ποια η σχέση της Πειραιώς με τα ΜΑΕΚ;

Όπως ήδη γνωρίζετε στις26 Μαρτίου 2013, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση των καταθέσεων, δανείων, καταστημάτων και εργαζομένων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank (CPB) και της Ελληνικής Τράπεζας.

Από τη συμφωνία αυτή προκύπτει ξεκάθαρα ότι η Τράπεζα Πειραιώς ΔΕΝ ΑΝΕΛΑΒΕ οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με την πλημμελή έκδοση και διάθεση των ΜΑΕΚ από το ελληνικό δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου. Οποιαδήποτε δικαστική διεκδίκηση που στρέφεται εναντίον της Πειραιώς είναι εντελώς ΑΒΑΣΙΜΗ, και ούτε μπορεί να ακυρωθεί η αγορά εκ μέρους της τελευταίας, επιλεκτικά, συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας Κύπρου, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις τρίτων από ΜΑΕΚ ή διαχείριση χαρτοφυλακίου κτλ.

 


Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να συζητήσετε την υπόθεσή σας με εξειδικευμένο δικηγόρο.

 

Η τράπεζα Πειραιώς (πρώην Κύπρου) δεν μου χορηγεί αντίγραφα των εγγράφων μου, τι να κάνω;

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε το γραφείο και να παραλάβουμε για λογαριασμό σας τα σχετικά έγγραφα.

 

Αν έχω συμμετάσχει στην εθελοντική μετατροπή των ΜΑΕΚ σε μετοχές κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου τον Μάρτιο του 2012 μπορώ να διεκδικήσω το κεφάλαιό μου;

Ναι, μπορείτε.

 

Πως θα χειριστείτε εσείς την υπόθεση των ΜΑΕΚ;

Η υπόθεση θα κινηθεί με βάση δύο άξονες:

1ον Οι όροι περί υποχρεωτικής ακύρωσης τόκων ήταν ήδη ενεργοποιημένοι πριν και κατά τη στιγμή της έκδοσης των ΜΑΕΚ, ενώ δύο μήνες μετά την έκδοσή τους ενεργοποιήθηκαν και οι όροι περί υποχρεωτικής μετατροπής τους σε μετοχές. Αυτό σημαίνει ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες-καταναλωτές-επενδυτές εξαπατήθηκαν ως προς την οικονομική κατάσταση και φερεγγυότητα της τράπεζας Κύπρου την οποία εμπιστεύθηκαν για την τοποθέτηση των χρημάτων τους.

 2ον Η πώληση του περίπλοκου επενδυτικού αυτού προϊόντος έγινε με ελλιπείς και  παραπλανητικές συμβουλές από μη πιστοποιημένους υπαλλήλους κατά παράβαση της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

 

Πως θα αποδειχθούν τα παραπάνω;

Το πρώτο ζήτημα αποδεικνύεται με τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης που θα διαπιστώνει ότι τα ΜΑΕΚ εκδόθηκαν όχι «προνοητικά» προς ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας Κύπρου αλλά προς κάλυψη αυτής. Το δεύτερο αποδεικνύεται από τα έγγραφα του φακέλου κατά την αγορά του προϊόντος και  τις μαρτυρικές καταθέσεις σε συνδυασμό με τη υπαγωγή του πελάτη στην έννοια του καταναλωτή. Ήδη έχει εκδοθεί σχετική σύσταση σε βάρος της Τράπεζας Κύπρου από τον Έλληνα Συνήγορο του Καταναλωτή που δικαίωσε τους προσφεύγοντες.

 

Είναι απαραίτητη η πραγματογνωμοσύνη;

Είναι το πιο ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο στην υπόθεση των ΜΑΕΚ, καθώς  υπερβαίνει τις δυσχέρειες της απόδειξης της έννοιας του καταναλωτή.

 

 

Συμμετοχή στα διαιτητικά δικαστήρια στην Κύπρο

Μετά την συμφωνία του Eurogroup της 25ηςΜαρτίου 2013, δρομολογήθηκε στην Κύπρο διαδικασία θεσμοθέτησης διαιτητικού δικαστηρίου για την υπόθεση των αξιογράφων. Το νομικό πλαίσιο παραμένει μέχρι σήμερα υπό διαμόρφωση και όταν ολοκληρωθεί πρέπει να αποσταλεί στις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές για έγκριση, στον Γενικό Εισαγγελέα Κύπρου και ακολούθως για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Επομένως, την ισχύ της όποιας απόφασης και τη δυνατότητα ακύρωσής της σε τακτικό ανώτερου βαθμού δικαστήριο δεν την γνωρίζουμε ακόμα.

Η διαδικασία αυτή αφορά τους κατόχους ΜΑΕΚ Κύπρου και Λαϊκής (σε Κύπρο και Ελλάδα) και θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε είναι ήδη σοβαρό μειονέκτημα για την τελική δικαίωση των χιλιάδων αυτών περιπτώσεων και μάλιστα στο 100% της απώλειας κεφαλαίου που υπέστησαν. Οι πληροφορίες που έχουμε λάβει και με δεδομένο ότι στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο (σε αντίθεση με την Ελλάδα) έγινε τελικά «κούρεμα» των καταθέσεων σε ποσοστό που υπολογίζεται στο 60% για τους καταθέτες άνω των 100.000 ευρώ, προστασία που βεβαίως δεν έχουν οι κάτοχοι των υβριδικών ομολογιών ΜΑΕΚ, το ποσό αποζημίωσης μας θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα και προφανώς λιγότερο από 40%.

Επίσης η ευδοκίμηση της υπόθεσης μας προϋποθέτει την απόδειξη της εξαπάτησης για κάθε περίπτωση ατομικά και όχι μέσω ομαδικών ομοειδών περιπτώσεων που ενισχύουν την αποδεικτική μας δύναμη, καθώς πρέπει να αποδειχθεί ότι καθένας από εμάς κατά το χρόνο εγγραφής στο ομόλογο δεν είχε ικανότητα (λόγω γνώσης ή εμπειρίας) να αντιληφθεί τους κινδύνους που αναλάμβανε. Κρίνεται λοιπόν η υποκειμενική εξαπάτηση του καθενός.

Η διαδικασία αυτή κρίνεται ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΗ για τους κατόχους ΜΑΕΚ Τράπεζας Κύπρου από το δίκτυο των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα που -σε αντίθεση με τους κατόχους ΜΑΕΚ τη Λαϊκής δεν έχουν καμία άλλη επιλογή- .

Οι Έλληνες κάτοχοι ΜΑΕΚ Κύπρου μπορούν να διεκδικήσουν με ευνοϊκότερους όρους το κεφάλαιό τους από τα Ελληνικά Δικαστήρια μέσω των ομαδικών αγωγών που ετοιμάζουμε καθώς η παραπλανητική προώθηση των αξιογράφων, που έχει διαπιστωθεί και από το πόρισμα του Έλληνα Συνηγόρου του Καταναλωτή ενισχύεται με τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης που αποδεικνύει ότι η Τράπεζα Κύπρου κατά την έκδοση των επίμαχων προϊόντων ήταν κεφαλαιακά ανεπαρκής. Πρέπει μάλιστα να γνωρίζουμε ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (η συμμετοχή στα διαιτητικά δικαστήρια στην Κύπρο ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ τη δυνατότητα προσφυγής στην τακτική Ελληνική Δικαιοσύνη).

Τέλος, ως προς το κόστος συμμετοχής στα διαιτητικά δικαστήρια και την απόκλιση που έχει από την αντίστοιχη διαδικασία στην Ελλάδα σας αναφέρουμε ότι αφενός ο επιμερισμός του κόστους στην Κύπρο αφορά σε χιλιάδες και αφετέρου δεν περιλαμβάνει καθόλου δικαστικά έξοδα και έξοδα παραστάσεων δικηγόρων αλλά μόνο τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, για να κάνει κανείς χρήση στο σχετικό διαιτητικό δικαστήριο.