Σελίδες

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Η Συμφωνία στο Eurogroup

Κυπριακή Οικονομία
Οδυνηρή συμφωνία στο Eurogroup Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25/03/2013 05:42 / Τελευταία ενημέρωση: 25/03/2013 07:53


Σε οδυνηρή για την Κύπρο συμφωνία για resolution της Λαϊκής και επιβολής μεγάλων ζημιών στους ανασφάλιστους καταθέτες κατέληξαν τις πρωινές ώρες οι κυπριακές αρχές με το Eurogroup.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την απορρόφηση της καλής Λαϊκής Τράπεζας από την Τρ. Κύπρου μαζί με το ELA της Λαϊκής των €9 δις.

Από την επιβολή ζημιών στους ανασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής θα προκύψουν €4,2 δις. Τα υπόλοιπα θα εξασφαλιστούν με επιβολή ζημιών στους ανασφάλιστους καταθέτες της Τρ. Κύπρου μέχρι να φθάσει δείκτη κεφαλαίων 9%.

Ο υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Wolfgang Schaeuble δήλωσε ότι η υλοποίηση της συμφωνίας δεν χρειάζεται έγκριση του κοινοβουλίου γιατί έχει εγκριθεί ήδη νόμος πλαίσιο για την εξυγίανση των τραπεζών, που επιτρέπει στην ΚΤ να προχωρήσει με την υλοποίηση της συμφωνίας.

Η συμφωνία αυτή, αναφέρει ανακοίνωση του Eurogroup, υποστηρίζεται από όλα τα κράτη μέλη της ευρωζώνης καθώς και τα τρία θεσμικά όργανα και τονίζεται ότι το Eurogroup υποστηρίζει πλήρως τους ανθρώπους στην Κύπρο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Το πρόγραμμα θα ασχοληθεί με τις εξαιρετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος ενώ θα γίνει αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, με στόχο την αποκατάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης και υγιών δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια.

Το Eurogroup χαιρετίζει τα σχέδια για την αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναφέροντας ότι τα μέτρα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ειδικότερα, διαφυλάχθηκαν όλες τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με τις κοινοτικές αρχές.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια αποφασιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισορροπιών του τομέα και συρρίκνωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, με το εγχώριο τραπεζικό τομέα να φθάνει το μέσο όρο της ΕΕ μέχρι το 2018. Επιπλέον, οι κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.

Το Eurogroup χαιρετίζει τους όρους εντολής για την ανεξάρτητη αξιολόγηση της νομοθεσίας
για την καταπολέμησηςτης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τη συμμετοχή της Moneyval παράλληλα με μια ιδιωτική διεθνή εταιρεία, και διαβεβαίωσε ότι η έναρξη του ελέγχου είναι επικείμενη. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την εφαρμογή του πλαισίου, τα προβλήματα θα διορθωθούν ως μέρος των όρων του ππρογράμματος.

Το Eurogroup χαιρετίζει περαιτέρω τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να λάβουν περαιτέρω μέτρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την αύξηση της παρακράτησης φόρου επί των εισοδημάτων του κεφαλαίου και του τακτικού συντελεστή φόρου εισοδήματος. Η Ευρωομάδα προσβλέπει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξ της Κύπρου και της Ρωσίας σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή.

Η Ευρωομάδα υποστηρίζει την άμεση εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας
για τα ελληνικά υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών, η οποία προστατεύει τη σταθερότητα τωνελληνικών αλλά και κυπριακών υποκαταστημάτων.

Το Eurogroup καλεί τις κυπριακές αρχές και την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ να ολοκληρώσουν το μνημόνιο στις αρχές Απριλίου.

Το Eurogroup σημειώνει την πρόθεση των κυπριακών αρχών να αποζημιώσουν πιθανά θύματα των δόλιων πρακτικών, σύμφωνα με τις καθιερωμένες νομικές και δικαστικές διαδικασίες, εκτός του προγράμματος.

Το Eurogroup σημειώνει την απόφαση των αρχών να θεσπίσουν διοικητικά μέτρα, κατάλληλα ενόψει της μοναδικής και εξαιρετικής κατάστασης του χρηματοπιστωτικού τομέα και να επιτρέψουν την ταχεία επαναλειτουργία των τραπεζών. Το Eurogroup υπογραμμίζει ότι τα διοικητικά μέτρα θα είναι προσωρινά, αναλογικά και χωρίς διακρίσεις και υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup επιβεβαιώνει εκ νέου, όπως αναφέρθηκε ήδη στις 16 Μαρτίου, ότι - κατ 'αρχήν

- Χρηματοδοτική βοήθεια προς την Κύπρο είναι δικαιολογημένη για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα και την ευρωζώνη στο σύνολό της με την παροχή οικονομικής βοήθειας για ποσό έως €10 δισ.

Η Ευρωομάδα θα επικροτούσε μια συμβολή από το ΔΝΤ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Μαζί με τις αποφάσεις που έλαβε η Κύπρος, αυτό οδηγεί σε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που θα επιτρέψει στο δημόσιο χρέος της χώρας να παραμείνει σε βιώσιμη πορεία.

Το Eurogroup αναμένει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο των Διοικητών του ESM θα είναι σε θέση να εγκρίνουν επισήμως την πρόταση για μια οικονομική συμφωνία στήριξης από την τρίτη εβδομάδα του Απρίλη του 2013 με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών.

Μετά την παρουσίαση των πολιτικών σχεδίων της Κύπρου πολιτική τους, για τα οποία σε γενικές γραμμές το Eurogroup εξέφρασε την ικανοποίησή του, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

1. Η Λαϊκή Τράπεζα θα αναδιαρθρωθεί άμεσα με την πλήρη συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων, κατόχων ομολόγων και ανασφάλιστων καταθετών - με βάση την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

2. Η Λαϊκή θα χωριστεί σε μια καλή τράπεζα και μια κακή τράπεζα. Η κακή τράπεζα θα τρέξει με την πάροδο του χρόνου.

3. Η καλή Λαϊκή Τράπεζα θα απορροφηθεί από την Τρ. Κύπρου, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εξυγίανσης τραπεζών, αφού ακούσει τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής. Θα λάβει τα €9 δις. του ELA και οι ανασφάλιστες καταθέσεις θα παραμείνουν παγωμένες μέχρι να πραγματοποιηθεί η ανακεφαλαιοποίηση και μπορεί στη συνέχεια να υπόκειται σε κατάλληλες συνθήκες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα παρέχει ρευστότητα στην Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

5. Η ανακεφαλαιοποίηση της BOCY θα γίνει μέσω μετατροπής των καταθέσεων / ίδια κεφάλαια των ανασφάλιστων καταθέσεων με πλήρη συμβολή των ιδίων κεφαλαίων και των κατόχων ομολόγων.6. Η μετατροπή θα είναι τέτοια ώστε να διασφαλιστεί δείκτης κεφαλαίων 9% από το τέλος του προγράμματος.
 
7. Όλα οι ασφαλισμένοι καταθέτες σε όλες τις τράπεζες θα πρέπει να προστατεύονται πλήρως, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

8. Τα χρήματα του προγράμματος (έως €10 δισ. ) δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των δύο τραπεζών.

Η Ευρωομάδα είναι πεπεισμένη ότι αυτή η λύση είναι ο καλύτερος τρόπος για τη διασφάλιση της συνολικής βιωσιμότητας και τη σταθερότητας τουχρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρο και την ικανότητά του να χρηματοδοτήσει την οικονομία.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Eurogroup

Eurogroup Statement on Cyprus


The Eurogroup has reached an agreement with the Cypriot authorities on the key elements necessary for a future macroeconomic adjustment programme. This agreement is supported by all euro area Member States as well as the three institutions.

The Eurogroup fully supports the Cypriot people in these difficult circumstances. The programme will address the exceptional challenges that Cyprus is facing and restore the viability of the financial sector, with the view of restoring sustainable growth and sound public finances over the coming years.

The Eurogroup welcomes the plans for restructuring the financial sector as specified in the annex. These measures will form the basis for restoring the viability of the financial sector.

In particular, they safeguard all deposits below EUR100.000 in accordance with EU principles. The programme will contain a decisive approach to addressing financial sector imbalances. There will be an appropriate downsizing of the financial sector, with the domestic banking sector reaching the EU average by 2018. In addition, the Cypriot authorities have reaffirmed their commitment to step up efforts in the areas of fiscal consolidation, structural reforms and privatisation.
The Eurogroup welcomes the Terms of Reference for an independent evaluation of the implementation of the anti-money laundering framework in Cypriot financial institutions, involving Moneyval alongside a private international audit firm, and is reassured that the launch of the audit is imminent. In the event of problems in the implementation of the framework, problems will be corrected as part of the programme conditionality. The Eurogroup further welcomes the Cypriot authorities' commitment to take further measures.
These measures include the increase of the withholding tax on capital income and of the statutory corporate income tax rate. The Eurogroup looks forward to an agreement between Cyprus and the Russian Federation on a financial contribution. The Eurogroup urges the immediate implementation of the agreement between Cyprus and Greece on the Greek branches of the Cypriot banks, which protects the stability of both the Greek and Cypriot banking systems. The Eurogroup requests the Cypriot authorities and the Commission, in liaison with the ECB, and the IMF to finalise the MoU at staff level in early April.
The Eurogroup notes the intention of the Cypriot authorities to compensate potential individual victims of fraudulent practices, in line with established legal and judicial procedures, outside the programme. The Eurogroup takes note of the authorities' decision to introduce administrative measures, appropriate in view of the present unique and exceptional situation of Cyprus' financial sector and to allow for a swift reopening of the banks. The Eurogroup stresses that these administrative measures will be temporary, proportionate and non-discriminatory, and subject to strict monitoring in terms of scope and duration in line with the Treaty. Against this background, the Eurogroup reconfirms, as stated already on 16 March, that – in principle - financial assistance to Cyprus is warranted to safeguard financial stability in Cyprus and the euro area as a whole by providing financial assistance for an amount of up to EUR10bn. The Eurogroup would welcome a contribution by the IMF to the financing of the programme. Together with the decisions taken by Cyprus, this results in a fully financed programme which will allow Cyprus’ public debt to remain on a sustainable path. The Eurogroup expects that the ESM Board of Governors will be in a position to formally approve the proposal for a financial assistance facility agreement by the third week of April 2013 subject to the completion of national procedures.
Annex
Following the presentation by the Cyprus authorities of their policy plans, which were broadly welcomed by the Eurogroup, the following was agreed:
1. Laiki will be resolved immediately - with full contribution of equity shareholders, bond holders and uninsured depositors - based on a decision by the Central Bank of Cyprus, using the newly adopted Bank Resolution Framework.
2. Laiki will be split into a good bank and a bad bank. The bad bank will be run down over time.
3. The good bank will be folded into Bank of Cyprus (BoC), using the Bank Resolution Framework, after having heard the Boards of Directors of BoC and Laiki. It will take 9 bn Euros of ELA with it. Only uninsured deposits in BoC will remain frozen until recapitalisation has been effected, and may subsequently be subject to appropriate conditions.
4. The Governing Council of the ECB will provide liquidity to the BoC in line with applicable rules.
5. BoC will be recapitalised through a deposit/equity conversion of uninsured deposits with full contribution of equity shareholders and bond holders.
6. The conversion will be such that a capital ratio of 9 % is secured by the end of the programme.
7. All insured depositors in all banks will be fully protected in accordance with the relevant EU legislation.
8. The programme money (up to 10bn Euros) will not be used to recapitalise Laiki and Bank of Cyprus. The Eurogroup is convinced that this solution is the best way forward for ensuring the overall viability and stability of the Cyprus financial system and its capability to finance the Cyprus economy.