Σελίδες

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Το άρθρο της Κυριακάτικης Καθημερινής


Παγίδα τα «Cococos» για όσους επένδυσαν σε ομόλογα

Ηλιας Μπελλος

Αγωγές σε πολυμελή Πρωτοδικεία, με τις οποίες ζητούν να προστατέψουν την επένδυσή τους σε αξιόγραφα κυπριακών τραπεζών, καταθέτουν εντός των επόμενων ημερών οι νομικοί εκπρόσωποι του συλλόγου κατόχων μετατρέψιμων αξιόγραφων της Τράπεζας Κύπρου. Πρόκειται για μια επένδυση η οποία απειλείται με σημαντικές απώλειες κεφαλαίου λόγω της κρίσης στην οποία έχει περιέλθει το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι μεν επενδυτές δηλώνουν ότι παραπλανήθηκαν από ένα σύνθετο υβριδικό προϊόν, οι δε τράπεζες -που εμφανίζονται εξασφαλισμένες από τα ενημερωτικά των εκδόσεων- δηλώνουν πως επεξεργάζονται λύσεις, ώστε να προστατευθούν κατά το δυνατόν οι επενδυτές. Ηδη, όμως, από πέρυσι έχει ανασταλεί η καταβολή τόκων και οι ανησυχίες ότι τα ομόλογα θα μετατραπούν σε μετοχές των κλυδωνιζόμενων κυπριακών τραπεζών, με αποτέλεσμα την εγγραφή σημαντικών υποαξιών για τους κατόχους τους, πυκνώνουν.

Τα συγκεκριμένα αξιόγραφα είναι «Covertible Contigent Covertible bonds» ή «Cococos», στην ορολογία των αγορών. Παρόμοια με αυτά που θα εκδοθούν από τις ελληνικές τράπεζες, υπέρ του Δημοσίου, για να καλυφθεί ένα μέρος των αυξήσεων κεφαλαίου που θα κάνουν. Στην περίπτωση των κυπριακών τραπεζών, εκδόθηκαν πριν από το ελληνικό PSI και διατέθηκαν στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Το ζήτημα αφορά χιλιάδες επενδυτές στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και θεσμικούς επενδυτές, που βρίσκονται αντιμέτωποι όλοι με το ενδεχόμενο υποχρεωτικής μετατροπής σε τραπεζικές μετοχές των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), αξίας περίπου 900 εκατ. ευρώ, που εξέδωσαν οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου. Συγκεκριμένα, αφορά μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας της τάξης των 890 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου και 65,4 εκατ. ευρώ της Λαϊκής Τράπεζας. Σημειώνεται πως ΜΑΕΚ αξίας 434 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Κύπρου αντηλλάγησαν εθελοντικά με μετοχές, ενώ ποσό της τάξης των 453 εκατ. ευρώ παρέμεινε σε ΜΑΕΚ. Τα ομόλογα αυτά εμφανίστηκαν ως ιδιαίτερα ελκυστικά αφού για παράδειγμα η Τράπεζα Κύπρου προσέφερε σταθερό επιτόκιο 6,5% για πέντε χρόνια. Πολλοί είναι εκείνοι που θεώρησαν ότι τοποθετούν τα χρήματά τους σε μια προθεσμιακή κατάθεση και τώρα βλέπουν υπαρκτό το ενδεχόμενο να χάσουν σημαντικό μέρος του κεφαλαίου τους.

Η νομική σύμβουλος του συλλόγου κατόχων μετατρέψιμων αξιόγραφων της Τράπεζας Κύπρου, Ευαγγελία Καούρη, αναφέρει στην «Κ» ότι «από όσα οι πελάτες μου μού έχουν καταγγείλει, προκύπτει ότι η τράπεζα παρείχε, μέσω υπαλλήλων και στελεχών της, οι οποίοι μάλιστα δεν είχαν δεόντως πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και άρα ήταν ακατάλληλοι για παροχή επενδυτικών συμβουλών, ψευδή, παραπλανητική και ελλιπή πληροφόρηση και συμβουλή για την αγορά ακατάλληλων υβριδικών επενδυτικών προϊόντων σε άπειρους και μη συμβατούς με αυτά πελάτες της, σταθερούς αποταμιευτές, με σκοπό να τους πείσει να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους, και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης της σύγκρουσης συμφερόντων που δημιουργούσε η διάθεση από την ίδια την εκδότρια των νεοεκδιδόμενων τίτλων της παραβιάζοντας την αρχή της απόλυτης προτεραιότητας του συμφέροντος του πελάτη της».

Από την πλευρά της η Τράπεζα Κύπρου εμφανίζεται διατεθειμένη να προσπαθήσει να προστατέψει τους ομολογιούχους της αλλά είναι αμφίβολα τα περιθώρια που έχει σε αυτή τη συγκυρία. Στα τέλη Νοεμβρίου ανακοίνωνε πως «σε συνεργασία με τις εποπτικές αρχές, επεξεργάζεται συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης του θέματος των αξιογράφων. Το σχέδιο βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και, ως εκ τούτου, η Τράπεζα Κύπρου ευελπιστεί ότι εντός των ημερών θα είναι σε θέση, υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας, να παρουσιάσει το σύνολο του σχεδίου, εφόσον εγκριθεί και από τις αρμόδιες αρχές. Η Τράπεζα Κύπρου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να περιμένουν την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την ανακοίνωση του σχεδίου που αναμένεται να δημιουργήσει καλύτερα δεδομένα από τα σημερινά για τους κατόχους αξιογράφων». Μέχρι τώρα, όμως, δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος.