Σελίδες

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Bail-in και στους κατόχους αξιογράφων. Σε ποιά έκταση και με ποιόν τρόπο;

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του Eurogroup:

'Το Eurogroup καλωσορίζει τη δέσμευση των κυπριακών αρχών να λάβουν πρόσθετα μέτρα, ενεργοποιώντας ίδιους πόρους, προκειμένου να περιορίσουν το μέγεθος της οικονομικής βοήθειας που συνδέεται με το πρόγραμμα προσαρμογής. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν την εισαγωγή μιας εμπροσθοβαρούς εφάπαξ εισφοράς σταθερότητας που θα εφαρμόζεται σε καταθέτες που κατοικούν και δεν κατοικούν στην Κύπρο.
Τα πρόσθετα μέτρα περιλαμβάνουν την αύξηση της παρακράτησης φόρου στο κεφαλαιακό εισόδημα, την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την αύξηση του εταιρικού φόρου και τη συμμετοχή των κατόχων αξιογράφων. Το Eurogroup προσβλέπει σε μια συμφωνία μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας για χρηματική συνεισφορά."

Στα αγγλικά:
"The Eurogroup further welcomes the Cypriot authorities' commitment to take further measures mobilising internal resources, in order to limit the size of the financial assistance linked to the adjustment programme. These measures include the introduction of an upfront one-off stability levy applicable to resident and non-resident depositors. Further measures concern the increase of the withholding tax on capital income, a restructuring and recapitalisation of banks, an increase of the statutory corporate income tax rate and a bail-in of junior bondholders. The Eurogroup looks forward to an agreement between Cyprus and the Russian Federation on a financial contribution."
http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/2013/03/eg-statement-cyprus-16-03-13/

Θα σας ενημερώσουμε μόλις μάθουμε περισσότερα για το θέμα μας...