Σελίδες

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Αναπόφευκτη η μετατροπή ΜΑΕΚ σε μετοχές

Αναπόφευκτη φαντάζει η μετατροπή σε μετοχές των αξιογράφων που έχει πουλήσει η Τράπεζα Κύπρου σε πελάτες της, καθώς οι αυξημένες επισφάλειες έχουν ρίξει τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας σε χαμηλά επίπεδα.
 
Πρόκειται για τίτλους που είχαν διατεθεί τα προηγούμενα χρόνια, προσφέροντας υψηλότερες αποδόσεις από τις προθεσμιακές καταθέσεις και εγγυημένο το κεφάλαιο στη λήξη από την ίδια την τράπεζα.

Ωστόσο, στους όρους διάθεσης αναφερόταν ρητά ότι σε περίπτωση κεφαλαιακών ελλειμμάτων της τράπεζας, τα αξιόγραφα θα μετατρέπονταν σε μετοχές της, ζημιώνοντας τους κατόχους τους, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι οι τίτλοι αυτοί τους είχαν πουληθεί ως υψηλότοκες καταθέσεις.

«Φταίει η Pimco»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Συγκρότημα με την οποία προειδοποιεί για σημαντική αύξηση των επισφαλειών το 2012, εν συγκρίσει με το 2011, επισημαίνεται ότι η απόκλιση αυτή οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για απομείωση δανείων, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης και της εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων στα πλαίσια του ελέγχου της PIMCO, ενώ μειωμένα είναι και τα λειτουργικά έσοδα.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, θα επηρεαστούν αρνητικά οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων ενδέχεται με βάση τις πιο πάνω εκτιμήσεις να διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε επίπεδα κάτω του 5%.

Εν όψει του ότι οι όροι έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) προνοούν την υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ σε συνήθεις μετοχές της Τράπεζας, η διοίκηση του Συγκροτήματος βρίσκεται σε επαφή με τις Εποπτικές Αρχές και την Τρόικα, με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Πηγή: http://www.moneyonline.gr/site/article/3264/trapeza-kiprou-pros-metatropi-ton-axiografon-pou-echi-poulisi-se-pelates-tis-se-metoches