Σελίδες

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Διαβάστε το πόρισμα κόλαφος για τα ΜΑΕΚ της Τράπεζας Κύπρου!

Διαβάστε όλο το πόρισμα για την Τράπεζα Κύπρου εδώ

"Μην λέτε στους πελάτες για το ρίσκο αλλά τονίζετε το υψηλό επιτόκιο, ήταν οι οδηγίες των Τραπεζών προς τους υπαλλήλους τους"

Διαβάστε σημερινό άρθρο από την Καθημερινή της Κύπρου που το αποκάλυψε:

Ιδού πώς χάθηκαν τα λεφτά στα αξιόγραφα 
Αυτούσιες οι δύο εκθέσεις της Κ. Τράπεζας και τα πορίσματα της έρευνας σε Λαϊκή και Κύπρου
Του Παναγιώτη Τσαγγάρη
Η «Κ» αποκαλύπτει αυτούσιες τις δύο εκθέσεις της Κεντρικής Τράπεζας για την υπόθεση των αξιογραφων σε Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου.

Οι εκθέσεις «καίνε» πολλούς τότε υπεύθυνους στα διάφορα πόστα των δύο τραπεζών, αφού εσωτερικά σημειώματα των Τραπεζών προς τους υπαλλήλους που θα προωθούσαν τα αξιόγραφα και στην ερώτηση «ποια είναι διαφορά κατάθεσης από τα ΜΑΕΚ», η απάντηση που αναφερόταν στο εσωτερικό σημείωμα της τράπεζας (Κύπρου) δεν αναφέρεται, εκτός από το πιο ψηλό επιτόκιο, το γεγονός ότι τα ΜΑΕΚ είναι επενδυτικά προιόντα και εμπεριέχουν κινδύνους διαφορετικούς από αυτούς των καταθέσεων.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η έκθεση για την Τράπεζα Κύπρου αναφέρει:

«Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι οι ενέργειες της Τράπεζας καθώς και τα μέτρα που έλαβε ήταν ανεπαρκή για να διασφαλίσουν, ως ήταν η πρόθεση της, την μη παροχή, άμεσα ή έμμεσα, επενδυτικής συμβουλής κατά τη διάθεση των ΜΑΕΚ του έτους 2011, με αποτέλεσμα να εμπλακεί στην παροχή της εν λόγω επενδυτικής υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι η τράπεζα δεν έθεσε τις κατάλληλες διαδικασίες για να ικανοποιήσει τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ για παροχή επενδυτικής συμβουλής κατά την έκδοση των ΜΑΕΚ του 2011»

Τα ίδια ευρήματα αφορούν και τα αξιόγραφα του 2009.

Παρομοίως είναι και το συμπέρασμα για την Λαϊκή Τράπεζα:

«Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι η Τράπεζα εφάρμοσε διαδικασίες και πρακτικές προώθησης της διάθεσης των ΜΑΕΚ του έτους 2011 οι  κατέληγαν άμεσα ή έμμεσα στην παροχή επενδυτικής συμβουλής στους πελάτες. Ως εκ τούτου η τράπεζα δεν έθεσε τις κατάλληλες διαδικασίες για να ικανοποιήσει τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας της ΚΤΚ για παροχή επενδυτικής συμβουλής κατά την έκδοση των ΜΑΕΚ του 2011»

Τα ίδια ευρήματα αφορούν και τα αξιόγραφα του 2008 και του 2009 καθώς και του 2010.


Πηγή: http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=109875