Σελίδες

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Στα 730 εκ. ευρώ το κεφαλαιακό έλλειμμα της Τράπεζας ΚύπρουΣτα 730 περίπου εκατομμύρια ευρώ ανήλθε το κεφαλαιακό έλλειμμα της Τράπεζας Κύπρου στις 30 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με την τελική αξιολόγηση της κεφαλαιακής άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, στις 30 Ιουνίου 2012 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (το «Συγκρότημα») ανήλθε σε 7,6% με τον δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων και το δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχονται σε 5,1% και 7,3% αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Ιουνίου 2012, ενόψει της προθεσμίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στις 30 Ιουνίου 2012 που τέθηκε από την ΕΑΤ, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι παρά το γεγονός ότι προέβηκε σε μια σειρά ενεργειών για κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος ύψους 1.560 εκατ. ευρώ όπως αυτό είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ τον Δεκέμβριο 2011, δεν ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό του έλλειμμα και ως αποτέλεσμα αποτάθηκε στην κυπριακή Κυβέρνηση για κεφαλαιακή στήριξη.

Σημειώνεται ότι το Συγκρότημα έχει εκδομένα 430 εκατ. ευρώ Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ), που αντιπροσωπεύουν 1,8% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο δείκτη ίδιων κυρίων κεφαλαίων (Tier 1 capital ratio) αλλά όχι στο δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 capital ratio).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειμμα για κάλυψη των απαιτήσεων της ΕΑΤ για δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων 9% συν κεφαλαιακό απόθεμα για έκθεση σε κρατικά ομόλογα υπολογίζεται σε περίπου 730 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύτηκε στο Φιλελεύθερο στις 3.10.2012 εδώ.
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου εδώ