Σελίδες

Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Ενημέρωση 30.7.2012


Σε συνέχεια του σοβαρότατου θέματος που έχει προκύψει για πολλούς μικρούς και μεσαίους ιδιώτες που βρέθηκαν από καταθέτες που νόμιζαν ότι είναι να έχουν γίνει επενδυτές στα ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΜΑΕΚ) της Τράπεζας Κύπρου σας ενημερώνουμε ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι:
1/  Η τρόικα κράτησε σκληρή στάση στην ανακεφαλαιοποίηση των κυπριακών τραπεζών, και στο θέμα των αναγκών της χρηματοδότησης της Κύπρου στις διαβουλεύσεις της με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου και την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του κυπριακού Τύπου, στο θέμα των αξιογράφων των τραπεζών η τρόικα θεωρεί αναπόφευκτη την μετατροπή τους σε μετοχές, κάτι που οδηγεί σε πλήρη κρατικοποίηση των τραπεζών. Η πρόταση είναι η μετατροπή να γίνει στην ονομαστική αξία των αξιογράφων, που σε ορισμένες περιπτώσεις συνεπάγεται κεφαλαιουχικές ζημιές 75% για τους ομολογιούχους. Οι κυπριακές αρχές έθεσαν το ζήτημα της πιθανής εξαπάτησης των ομολογιούχων κατά τη διάθεση των αξιογράφων με την τρόικα να αποδέχεται την δημιουργία ενός ταμείου αποκατάστασης όσων αποδειχθεί ότι εξαπατήθηκαν. Οι πόροι του ταμείου αυτού θα προέρχονται από πρόστιμα που θα πληρώνουν οι τράπεζες σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη στη διάθεση των αξιογράφων. 
2/ Δύο προτάσεις που σκοπό έχουν την κατοχύρωση των χρημάτων τους, ετοίμασαν οι κάτοχοι αξιογράφων των τραπεζών στην Κύπρο. Οι προτάσεις εγκρίθηκαν από το Σύνδεσμο Κατόχων Αξιογράφων και αναμένεται να τεθούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, που συνέρχεται τη Δευτέρα για συζήτηση του θέματος. Η πρώτη πρόταση αφορά την αγορά των αξιόγραφων από την Κυβέρνηση στην ονομαστική τους αξίας - μόνο εάν τα χρήματα εξασφαλιστούν μέσω διακρατικού δανείου και όχι μέσω της Τρόικας - και ακολούθως η μετατροπή τους σε μετοχές στην αντίστοιχη τράπεζα. Η δεύτερη εισήγηση προβλέπει όπως οι τράπεζες παραχωρήσουν δάνειο στους κατόχους αξιόγραφων στο 100% της αξίας τους, με εγγύηση τα ίδια τα αξιόγραφά τους και ταυτόχρονα, το προϊόν του δανείου να γίνει εμπρόθεσμη κατάθεση (γραμμάτια) με το τρέχον επιτόκιο. Τα γραμμάτια θα ανανεώνονται χρόνο με το χρόνο και οι καταθέτες θα δικαιούνται να αποσύρουν, τόσο τους δεδουλευμένους τόκους, όσο και το 20% της αξίας της κατάθεσής τους, ούτως ώστε σε πέντε χρόνια να αποσύρουν το σύνολο των καταθέσεών τους, εκτός αν οι ίδιοι οι καταθέτες αποφασίσουν διαφορετικά. Το επιτόκιο των δανείων θα συνάδει με το επιτόκιο που πιθανόν να δίνεται στα αξιόγραφα, ούτως ώστε, ούτε η τράπεζα ούτε οι κάτοχοι αξιόγραφων να έχουν όφελος.
3/ Η Πρόεδρος της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Δήμητρα Καλογήρου είπε ότι "το ΔΣ της Επιτροπής αποφάσισε να αποστείλει σχετική επιστολή ενόψει του ότι έχει ως γενικό καθήκον την προστασία των επενδυτών και ενόψει ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες που αφορούν τις πρακτικές που ενδεχομένως ακολούθησαν οι τράπεζες για την προώθηση των αξιόγραφων τα οποία έχουν εκδοθεί από το 2007 μέχρι σήμερα"."Η ΕΚ είναι υπέρ στο να βρεθεί μία άμεση λύση στο θέμα αλλά στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό αυτό, θέτει σειρά εισηγήσεων που πιστεύει πως θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ερευνών", σημείωσε. Είπε ακόμη ότι η Επιτροπή έχει στη διάθεση της και μελετά διάφορες λύσεις που εισηγούνται εμπλεκόμενοι φορείς, αλλά "μια προσωρινή λύση πρέπει, πρωτίστως, να βρεθεί μεταξύ ΚΤ, εμπλεκόμενων τραπεζών και Υπουργείου Οικονομικών". Στην επιστολή της στον Υπουργό Οικονομικών, η ΕΚ εισηγείται, μεταξύ άλλων, να τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την συμπλήρωση των ερευνών σε σχέση με τις καταγγελίες επενδυτών, να παγοποιηθούν τα χρεόγραφα ώστε να μην αποτελέσουν μέρος των προτεινόμενων μέτρων της Τρόικας ("κούρεμα"), η επίλυση του θέματος να βασίζεται στα πορίσματα των ερευνών και σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν καταγγελίες επενδυτών να καταβληθούν αποζημιώσεις από τις τράπεζες. Επίσης, η ΕΚ προτρέπει τους επενδυτές να υποβάλουν γραπτώς και εμπεριστατωμένα τα παράπονα τους στις εποπτικές αρχές, Κεντρική Τράπεζα, ΕΚ και στις ίδιες τις τράπεζες. Ειδικότερα, η κ. Καλογήρου είπε ότι στην επιστολή της η ΕΚ εισηγείται, ενόψει της προστασίας των επενδυτών και του γεγονότος ότι υπάρχουν εν εξελίξει έρευνες, όπως τεθεί σαφές χρονοδιάγραμμα για την συμπλήρωση των ερευνών που διεξάγουν τόσο οι ίδιες οι τράπεζες με εμπλοκή των εσωτερικών και εξωτερικών τους ελεγκτών όσο και η Κεντρική Τράπεζα, και υποβληθούν τα σχετικά πορίσματα των ερευνών, ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με την κ. Καλογήρου, υπάρχουν οκτώ εκδόσεις αξιόγραφων με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε έκδοση και με διαφορετικό αριθμό κατόχων. Η ΕΚ αναφέρει επίσης ότι "οποιαδήποτε απόφαση για την επίλυση του θέματος θα πρέπει να βασίζεται στα πορίσματα των ερευνών τόσο των ίδιων των τραπεζών όσο και της ΚΤ". Αυτό, εξήγησε, θα πρέπει να γίνει για να διαχωριστούν αυτοί που ενδεχομένως παραπλανήθηκαν με αυτούς για τους οποίους ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Επίσης, στην επιστολή της η ΕΚ εισηγείται όπως μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των κατόχων των αξιόγραφων για αποκατάσταση της οποιανδήποτε ενδεχόμενης ζημιάς έχουν υποστεί λόγω ενδεχόμενης μη εφαρμογής των πρακτικών προώθησης των εν λόγω αξιόγραφων.Με αυτό, εξήγησε η κ. Καλογήρου, η Επιτροπή εισηγείται κάποιου είδους παγώματος των αξιόγραφων ώστε αυτά να μην αποτελέσουν μέρος των προτεινόμενων μέτρων της Τρόικας (όπως για παράδειγμα, `κούρεμα` των αξιόγραφων ή οτιδήποτε άλλο). Γι΄ αυτό, συνέχισε, ίσως χρειαστεί και η συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα. Η ΕΚ αναφέρει επίσης στην επιστολή της ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως υπήρξε παραβίαση του νόμου και παραπλάνηση εκ μέρους των τραπεζών, αυτό θα βοηθήσει τις αγωγές που έχουν καταθέσει επενδύτες στο δικαστήριο εναντίον των τραπεζών. Παράλληλα εισηγείται όπως καταβληθούν αποζημιώσεις προς τους κατόχους αξιόγραφων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τις έρευνες ότι υπήρξε παραπλάνηση εκ μέρους των τραπεζών. Ως παράδειγμα για το θέμα των αποζημιώσεων, η κ. Καλογήρου έφερε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αγγλίας (FSA), η οποία πρόσφατα επέβαλε ψηλά πρόστιμα αλλά και πληρωμή αποζημιώσεων σε επενδυτές στο πλαίσιο των ερευνών που διεξήγαγε σε σχέση με τις πρακτικές προώθησης που ακολούθησαν Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και οι οποίες δεν ήταν σύμφωνες με τη νομοθεσία. Ανέφερε ότι, ενώ η ΕΚ μπορεί να επιβάλει σε ΕΠΕΥ μόνο πρόστιμα, σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, το FSA έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει και την πληρωμή αποζημιώσεων σε επενδυτές και πρόσθεσε ότι ίσως υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο της ΕΚ ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών αρμόδια αρχή. Σε σχέση με τις καταγγελίες επενδυτών ότι έχουν ενδεχομένως εξαναγκαστεί και παραπλανηθεί από υπαλλήλους των τραπεζών να συναινέσουν στη μετατροπή των αξιόγραφων σε μετοχές, η κ. Καλογήρου εξέφρασε την βεβαιότητα ότι και αυτό το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας της ΚΤ. Η Πρόεδρος της ΕΚ προτρέπει τους επενδυτές αξιόγραφων να καταθέσουν μαζικά και εμπεριστατωμένα γραπτά παράπονα στις εποπτικές αρχές, Κεντρική Τράπεζα, ΕΚ και στις ίδιες τις τράπεζες.
Τα παραπάνω εκτυλίσσονται στην Κύπρο, ενώ τα ΜΑΕΚ έχουν διατεθεί και στην χώρα μας χωρίς το θέμα αυτό να έχει αναδειχθεί από τον εγχώριο τύπο και τα μμε.

          Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την περιρρέουσα οικονομική κατάσταση αλλά και τα πραγματικά περιστατικά καταλήγουμε στις κάτωθι προτάσεις: 
1) Άμεση και συλλογική αντίδραση. Θεωρούμε ότι ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος μας τόσο επικοινωνιακά όσο και ουσιαστικά. 
2) Εκμετάλλευση όλων των νόμιμα διαθέσιμων νομικών μέσων για την άσκηση πίεσης. Χωρίς προσφυγή στην Δικαστική εξουσία πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια δεν θα έχει αποτέλεσμα, γιατί μόνο μέσω δικαστικής πίεσης θα μπορούσε ακόμη και να επιτευχθεί ένας πετυχημένος εξωδικαστικός συμβιβασμός.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει α) να γίνει η καταγγελία σε Συνήγορο Καταναλωτή από όσους δεν έχουν ήδη υποβάλλει β)άμεσα να συνταχθεί και να κατατεθεί αγωγή κατά της Τράπεζας γ) να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, προκειμένου να κινηθεί η ποινική διαδικασία δ) να ασκηθεί πίεση μέσω καταγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας, ενδεχομένως και Κύπρου και Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους δικηγόρους μας:
Μιχάλης Κοσμόπουλος
Δικηγόρος
Ασκληπιού154-Αθήνα
Τηλ 210 3630500  fax 2103630510  κιν. 6944 88 25 31
&
Ευαγγελία Καούρη
Δικηγόρος
Ψαρών3-Καλαμάτα 24100
Τηλ και fax 2721 0 96640  κιν 697 47 64 132